Υπερβολή / Γιώργος Σαράτσης

Αγόρι μου,
πιο πολύ πολίτης πεθαίνεις.
Η βούλησή μου
αγελάδα -
δεν σκαμπάζω για παράδειγμα
τίποτα
από ιατρική
μαθηματικά
χημεία
και πολιτική.
Θέλω μόνο να γλείφω
και να ξοδεύω μαύρο χρήμα
στο έλεος του καιρού μου.
Βενζίνη
οινόπνευμα
μεζές
λίγη στέγη
τις νύχτες
κι ο θεός βοηθός.

Μέσα από το 5ο τεύχος του Straw Dogs magazine