Άτιτλο / Φώτης Φωτίου

Συνάδελφος
Συνοδοιπόρος και αυτάδελφος
Εκπρόσωπος του είναι
Διπλοπρόσωπος του συνόλου
Αντιπρόσωπος του φαίνεσθαι
Πνίγονται και πνίγομαι
Αντίο
Σε προσκυνώ και φεύγω
Ξαναφεύγω
Αντίο
Ή καληνύχτα
Αύριο πάλι, ή μέχρι να βρεθούμε